Bächli, Gerda

1921 - 2013

Komponistin

Gerda Bächli

Noten