Bilhar, Branca

1887 - 1936

Komponistin

Branca Bilhar

Aufnahmen auf CD