Sviatyj Bozhe (Heiliger Gott) H-Durby Dychko, Lesia