TELLUS - den sårbara skönhetenby Klockar, Anna-Karin